beginnen met Human Design
Ontdek de basis van het Human Design systeem

Wat is Human Design?

Human Design is een manier om te begrijpen hoe jij op zo’n natuurlijk mogelijke manier acties en beslissingen neemt.

Human Design is een methode in de hoek van persoonlijke ontwikkeling. Het geeft jou inzicht in hoe jij van nature in elkaar zit. Hoe jij het liefste werkt, hoe jij het beste beslissingen neemt, welke eigenschappen jij hebt, waar jouw valkuilen zitten en nog veel meer.

Om hierachter te komen hoeft er slechts 1 vraag beantwoord te worden: Op welk moment en waar ben jij geboren?

Dat geboortemoment bepaalt dat jij uniek bent in de samenstelling van jouw Human Design. Vanuit de verschillende onderdelen zijn er namelijk ontelbaar verschillende combinaties te maken.

Alles is energie

Albert Einstein

Kernwoord van het Human Design systeem is Energie.

En dan niet alleen de uitwisseling van energie tussen mensen. De basis is juist de natuurlijke energiestroom van individuen. Die ontstaat op het geboortemoment door de van verschillende hemellichamen afkomstige superkleine energiedeeltjes (neutrino’s). Nu kan jij hierbij uiteraard vraagtekens zetten.

Het is niet aan mij om hierover uitgebreid te vertellen.

Ik zie het als een vaststaand iets van een systeem waar ik in ben gaan geloven.

Vergelijk het met het nemen van een vliegtuig naar een vakantiebestemming. Ik hoef niet exact te weten hoe dit voertuig werkt. Het enige dat ik hoef te doen, is erop te vertrouwen dat ik hierdoor kom waar ik wil zijn.

Het is aan jou om op dit punt af te haken of om verder te lezen.

Wil jij een tussenstap en eerst meer weten over wat neutrino’s zijn, kijk dan eens op deze website.

De onderdelen van Human Design

De basis van Human Design is een grafiek, waarvan jij hier een leeg exemplaar ziet. Dit is het stelsel waardoor jouw energie stroomt. Vergelijk het met een afbeelding van de anatomie van het menselijke lichaam. Hierin zie jij bijvoorbeeld organen, zenuwen en bloedbanen. Ieder onderdeel heeft een eigen functie waardoor jij bijvoorbeeld voedsel kan verwerken en blijft ademen.

een lege human design grafiek
Overzicht van de centra Human Design

Een Human Design grafiek is een weergave van het energiestelsel. Jij ziet vormen, nummers en lijntjes. Een vorm staat voor een centrum dat verantwoordelijk is voor een deel van jouw energieverwerking. Een nummer staat voor een bepaalde poort, ofwel een manier om met de energie van dat centrum om te gaan. Deze nummers zijn verbonden met de tegenoverliggende poort via een lijn, een kanaal genaamd.

Hoe wordt jouw Human Design bepaald?

Vanuit die lege grafiek wordt iemands persoonlijke grafiek ingekleurd. Het startmoment hiervoor is het moment van geboorte. De neutrino’s die op dat moment van kracht zijn activeren namelijk bepaalde poorten. En de rest volgt hieruit. 

Activatie poorten

Op het geboortemoment staan 13 planeten in een bepaalde stand die overeenkomt met 1 van de 64 poorten. Dit activeert die betreffende poorten in iemands grafiek. De exacte stand per planeet zie jij in het rijtje aan de rechterkant naast een grafiek. Dit wordt gezien als de bewuste kant van iemands persoonlijkheid, wat die persoon veelal zelf ook herkend.

Vervolgens weet men ook wat de stand van dezelfde planeten 88 dagen voor het geboortemoment was (het linkerrijtje). Dit wordt gezien als de onbewuste kant, iets dat iemand veelal niet zelf goed herkent, maar anderen daarentegen wel. Ook dit activeert de overeenkomstige poorten in iemands grafiek.

Maximaal kunnen dus 26 poorten geactiveerd zijn. Dit herken jij dan aan een lijntje vanuit die poort en/of een rondje achter het nummer. Veelal zijn dit er minder, omdat een poort door meerdere planeten geactiveerd kan worden.

Activatie kanalen

Zijn 2 tegenover elkaar liggen poorten geactiveerd? Dan wordt ook het betreffende kanaal geactiveerd. Hierbij worden de eigenschappen van de beide betrokken poorten versterkt, en zo ontstaat er een soort supertalent.

Gedefinieerde centra

Is er een kanaal geactiveerd? Dan worden de centra die verbonden zijn door dit kanaal gedefinieerd (gekleurd). Energie heeft hierdoor de mogelijkheid om onbeperkt door te stromen van het ene naar het andere centrum. Jij hebt hierdoor altijd de beschikking tot energie in deze centra.

Ongedefinieerde centra

Is er geen kanaal geactiveerd tussen bepaalde centra? Dan blijft deze vorm ongekleurd, ofwel ongedefinieerd. Jij hebt de energie van anderen nodig om gebruik te kunnen maken van de eigenschappen van de poorten in een dergelijk centrum.

Variabelen

Bovenin de grafiek zie jij nog 4 pijlen staan, deze worden variabelen genoemd en worden bepaald op basis van de stand van enkele planeten (zon, aarde, noordelijke en zuidelijke maanknoop).

Wat kan er verder worden afgeleid uit de grafiek?

Jij weet nu hoe jouw grafiek wordt ingekleurd. Vervolgens kunnen op basis van die grafiek ook nog enkele andere aspecten rondom jouw energiestelsel worden vastgesteld.

Definitie

Hoe verwerk jij informatie? Dit wordt bepaald op basis van de gedefinieerde centra en de mate waarin energie al dan niet onbeperkt kan doorstromen.

Profiel

Hoe werk jij bij voorkeur? Dit wordt bepaald op basis van de stand van de zon, zowel op het geboortemoment (rechts) als 88 dagen hiervoor (links).

Autoriteit

Hoe neem jij het beste beslissingen? Dit wordt bepaald op basis van de gedefinieerde centra.

Type

Hoe werkt de uitwisseling van energie met anderen? Dit wordt eveneens bepaald op basis van de gedefinieerde centra.

Op deze plek van jouw Human Design ontdekkingsreis wil ik nog niet te veel de diepte in op deze onderwerpen. Hier volgen in de komende tijd nog aparte blogs over.

Wanneer is het raadzaam jou verder te verdiepen in Human Design?

Human Design is een methode om beter te begrijpen hoe jouw energie én die van anderen werkt. Maar als jij nu helemaal tevreden bent, dan heeft het natuurlijk geen zin om jou hierin verder te verdiepen. Zijn genoeg andere mogelijkheden om jouw tijd te vullen.

Herken jij je echter in één van de volgende punten, dan kan een beter begrip van Human Design jou helpen:

 • Jij bent onzeker over jouw talenten en uitdagingen en wilt hierover meer ontdekken zodat jij zelfbewuster en zelfverzekerder wordt.
 • Jij ervaart negatieve gevolgen van jouw huidige leven (bijvoorbeeld burn out, ontevreden over jouw functie, het ondernemerschap gaat niet zoals jij zou willen) en wilt weten hoe jij uit deze impasse kan komen.
 • Jij (of iemand uit jouw gezin) hebt binnenkort een belangrijke beslissing te nemen (bijvoorbeeld studiekeuze, functieverandering, partnerkeuze, verhuizing).
 • Jij bent regelmatig gefrustreerd, bitter, woedend of teleurgesteld over het gedrag van anderen en wilt weten hoe jij dit kan veranderen.
 • Jij begrijpt jouw partner, kinderen, familieleden, vrienden, collega’s soms niet zo goed en wilt weten waarom dit zo is en hoe jij dit kan veranderen.

Human Design is wel geschikt om:

 • Jou zelfbewuster te maken en jezelf te ontwikkelen.
 • Beter te weten wat goed is voor jou om te doen.
 • Dingen uit te proberen.
 • Anderen beter te begrijpen.

Human Design is niet bedoeld om:

 • Beperkingen op te leggen : alles is mogelijk ongeacht jouw design.
 • Een “zo moet”systeem te zijn: het geeft handvatten maar het is aan jou om te bepalen in hoeverre jij hiervan gebruik maakt, Human Design gaat niet om goed of fout.
 • Een kant-en-klaar stappenplan aan te reiken: ga aan de slag met kleine onderdelen en bouw dit vervolgens verder uit.