Snelgids NEI

Een beknopte omschrijving van de werking van NEI in relatie met Human Design.

Meer weten over Human Design? 

Wat is NEI?

NEI, of Neuro Emotionele Integratie, is een methode die helpt om emotionele blokkades te vinden en op te lossen. Deze blokkades kunnen allerlei klachten veroorzaken, zoals stress of fysieke pijn. NEI kijkt naar de oorzaak van deze klachten en werkt aan een oplossing, zonder lange therapiesessies.
Waar de westerse geneeskunde veelal is gebaseerd op het wegnemen van het symptoom, richt NEI zich -net als de oosterse geneeskunde- op het wegnemen van de oorzaak.

Voorbeeld:
Als je hoofdpijn hebt, kan je met een paracetamol de hoofdpijn oplossen. Het symptoom verdwijnt, maar die oorspronkelijke hoofdpijn komt ergens vandaan. En dat is nog niet opgelost, waardoor er kans bestaat dat op zeker moment de hoofdpijn weer terugkomt.

Met NEI wordt gekeken naar de oorzaak van de hoofdpijn en wordt dit weggehaald. Kans is groot dat dit komt omdat ergens in het lichaam een blokkade is vastgezet wat dan uiteindelijk gezien moet worden en als symptoom hoofdpijn heeft.

Hoe werkt NEI?

Een NEI-therapeut (wat ik gecertificeerd ben) maakt gebruik van een bepaalde techniek om met het onderbewustzijn te communiceren.

Dit kan zijn een spiertest, of -waar ik gebruik van maak- een biotensor.

Via deze biotensor en diverse werkmodellen kan ik vragen stellen aan jouw onderbewustzijn om zo de oorsprong van de klachten te vinden.

Heb ik deze informatie gekregen, zonder dat jij hiervoor iets hoeft te herinneren, dan los ik samen met jou deze blokkades op een zachte manier op. Dit gebeurt via een techniek die de communicatie tussen de linker- en rechterhersenhelft verbetert, wat het zelfherstellend vermogen van het lichaam activeert.

Hierdoor kan de energie weer vrij stromen en zullen klachten verminderen of zelfs verdwijnen. Het kan overigens wel zijn dat er tijdelijk een verslechtering van de klachten ontstaat, dit heeft te maken met het loslatingsproces. Veelal zijn wel meerdere sessies nodig, om een klacht volledig op te lossen.

Verband tussen NEI en Human Design

Ik gebruik NEI ondersteunend bij Human Design.

Human Design geeft aan hoe jij het beste functioneert, veelal iets waar jij je bewust van bent (zeker als je via Human Design dit ook kan concretiseren).

Jouw onderbewustzijn is echter ook belangrijk, dit is volgens onderzoeken verantwoordelijk voor circa 95% van jouw handelen. Jij staat er bijvoorbeeld niet bij stil hoe jij ademt, hoe jouw bloedsomloop gaat, of hoe jij loopt. Dit gebeurt allemaal onbewust. Maar ook zit in jouw onderbewustzijn ervaringen uit het verleden waar jij nu niets meer van weet maar toch (mede)bepalen hoe jij je nu gedraagt. In Human Design wordt dit conditionering genoemd.

NEI kan door te communiceren een bijdrage leveren aan jouw deconditioneringsproces. Zonder dat jij herinneringen hoeft te hebben, zonder contact te hoeven maken met jouw innerlijke kind en zonder dat jij urenlang over jouw gevoel hoeft te praten.

In principe hoef jij alleen maar te luisteren, ik doe samen met mijn biotensor en mijn werkmodellenboek het werk.

Superrelaxed toch?!