beginnen met Human Design

De basis van Human Design

Bij mijn coaching maak ik gebruik van Human Design. In dit blog neem ik jou stap voor stap mee wat dit systeem inhoudt.

Mijn doel is om jou kennis te laten maken met hoe waardevol Human Design is. Om jezelf én anderen beter te begrijpen. Om te snappen waarom verschillende personen op eenzelfde situatie anders kunnen reageren.

Het uitgangspunt bij Human Design is dat iedereen uniek is. Jij bent jij, en daar is er maar 1 van! Grotendeels doordat al bij jouw geboorte jouw persoonlijkheid vastligt, maar ook omdat jij vanaf minuut 1 indrukken opdoet, die hierop van invloed kunnen zijn. Dus ook als 2 mensen op exact hetzelfde tijdstip worden geboren, kunnen zij anders reageren.

Ik gebruik hiervoor de metafoor van een ui. Iedere ui bestaat uit een kern, in Human Design is dit jouw persoonlijke grafiek. Vervolgens heeft een ui lagen om die kern heen. Dit kunnen er veel of weinig zijn, dik of dun. Die lagen staan symbool voor jouw ervaringen, waardoor er als het ware schillen komen rondom jouw kern. Pel je vervolgens die schillen af, dan komt jouw kern weer tevoorschijn. Door die kern vervolgens te begrijpen, kan jij vervolgens meer gaan leven in lijn met jouw natuurlijke persoonlijkheid.

Waar maakt Human Design gebruik van (wat ligt eraan ten grondslag)?

Simpele uitleg: van jouw exacte geboortegegevens (datum, tijd en plaats).

Belangrijk verschil dus met andere methoden voor het vaststellen van iemands persoonlijkheid. Die gaan uit van vragenlijsten, waarbij zowel de interpretatie van de vraag als het moment van invullen bepalend zijn voor het gegeven antwoord. Subjectief dus.

Human Design maakt gebruik van een feit. Jij bent nu eenmaal geboren op dat moment. Soms moet jij voor het exacte tijdstip nog wel onderzoek doen, bijvoorbeeld bij jouw ouders of door bij de geboortegemeente (betaald) een geboorte-akte op te vragen.

Tot zover het makkelijke gedeelte🙈😉.

Wat is de achtergrond van Human Design?

In de jaren ’80 heeft Ra Uru Hu de basis van het systeem vastgelegd. Waarom en hoe hij dit gedaan heeft, vind ik voor dit moment niet relevant. Vergelijk het maar met een vliegtuig die jij wilt nemen om naar een bepaalde bestemming te gaan. Dan hoef jij ook niet precies te weten waarom en hoe dat vliegtuig ooit is ontwikkeld en hoe het exact werkt.

In die basis spelen neutrino’s een belangrijke rol. Dit zijn energetisch geladen, van planeten afkomstige, ieniemienie deeltjes die door het universum stromen en ook door de huid van levende voorwerpen kunnen dringen. Ook hier ga ik niet te diep op in. Mocht je nu op het punt van afhaken staan, weet dan dat onderzoek rondom neutrino’s inmiddels meerdere keren de Nobelprijs heeft gewonnen.

Verder is nog van belang dat in Human Design diverse westerse en oosterse wijsheden met elkaar zijn gecombineerd. Ook dat hoeft verder niet toegelicht te worden, want dat helpt jou voor dit moment niet om het systeem beter te begrijpen.

Alvorens wij verder gaan, heb jij uiteraard nu een keuze. Jij kan denken “te zweverig, te vreemd, niet onderscheidend”. Geen enkel probleem. Been there, done that. Ik had ook even nodig om de waarde van het systeem door te krijgen. Dacht dat het weer zo’n “ik stop jou in een hokje”-systeem was. Op die mening ben ik inmiddels op teruggekomen😉😜😂.

Hopelijk maak jij de keuze dat jij nieuwsgierig bent naar dit systeem. Wil jij meer leren hierover en weten hoe jouw kern tot stand is gekomen en wat dat voor jouw persoonlijkheid, wat heet, voor jouw leven, kan betekenen.

Ga jij door? Dan heet ik jou van harte welkom bij jouw experiment. Geloof vooral niet alles, dat hoort erbij. Dat is aan jou. Pak de onderdelen uit die jou aanspreken. Jouw reis met Human Design verloopt op een unieke wijze. Wat ik doe is ervaringen delen uit mijn reis, en jou op die manier helpen bij het sneller laten verlopen van het begin van jouw reis.

In dit artikel ga ik bewust nog niet heel erg de diepte in. Het systeem is best complex, en als ik nu direct alles wat ik weet over jou uit ga storten, is de kans groot dat jij met een dikke doei weggaat. En dat zou ik zo jammer vinden!

Want Human Design is een hele fijne methode om jezelf én anderen beter te begrijpen, en daardoor een fijner leven te leiden.

Hoe kom ik aan een grafiek?

Uitgangspunt van Human Design is dat iedereen de hele grafiek heeft. Alleen dat door de stand van de planeten op het moment dat jij geboren bent, dat jij bepaalde onderdelen in sterkere mate hebt. Zie het als een soort toevoeging, een extraatje, een upgrade van de basis. Vergelijk het met bijvoorbeeld het toevoegen van eigen ingrediënten aan een pizza margarita.

een lege human design grafiek

Deze grafiek bevindt zich in een mandala, een cirkel met daarop 64 spaken. Ieder van die spaken vertegenwoordigt een bepaalde poort, en iedere poort heeft een vaste plek in 1 van de 9 centra (verderop kom ik nog nader terug op poorten en centra). De planeten begeven zich in een vaste volgorde langs dat wiel, waarbij hun onderlinge snelheid verschilt. De ene planeet verschuift ieder 8-12 uur van positie, terwijl een andere planeet jarenlang op dezelfde plek blijft staan. 

Inmiddels is er software beschikbaar waarmee direct na invoeren van de vereiste gegevens (dus geboortedatum, -tijd en -plaats) een persoonlijke grafiek wordt getoond. In deze grafiek zitten meer dan 1.000 punten aan informatie. Spring dus vooral niet in het kennisgat om alles zo snel mogelijk te willen begrijpen, want het is dan heel moeilijk om eruit te klimmen.

Ga stap voor stap, en begin bij hetgeen vele anderen hebben omarmt als de basis van het systeem. Die basis krijg je veelal bij het opvragen van jouw persoonlijke grafiek. Die eerste 3 dingen zijn: type, strategie en autoriteit. Op de grafiek die jij via mijn website kan opvragen, vind jij deze duidelijk aangeven inclusief een korte toelichting.

Heb jij nog geen persoonlijke grafiek?

Klik dan op de knop hieronder om jouw grafiek te maken. (opent in een nieuw venster)

Wat wordt bedoeld met type, strategie en autoriteit?

Op basis van de gedefinieerde centra (zie hierna) wordt afgeleid welk type (en bijbehorende strategie) en welke autoriteit iemand heeft. Type & strategie geven aan hoe jij het beste in verbinding komt met anderen, autoriteit is de manier waarop jij het beste beslissingen kan nemen. Als jij jouw persoonlijke grafiek opvraagt, zie jij een uitleg hiervan erbij staan.

Welke onderdelen zie ik in een grafiek?

Als jij voor het eerst een grafiek ziet, dan zie jij daarin vormen, lijntjes en cijfers. Ben jij al wat bekender met Human Design, dan weet jij dat dit centra, kanalen en poorten zijn😉.

Deze termen verdienen uitleg, met daarbij het risico dat het nog te abstract is. Screen er dan gewoon even doorheen, ik beloof jou dat later de kwartjes echt gaan vallen.

 

Poort = een talent die bij jou versterkt aanwezig is, omdat op jouw geboortemoment of 88 dagen ervoor minimaal één planeet op de mandala in de “spaak” van deze poort stond.

Kanaal = een extra talent omdat twee tegen elkaar liggende poorten (in verschillende centra) beiden geactiveerd zijn op jouw geboortemoment of 88 dagen ervoor.

Centrum = de centra zorgen samen voor de verwerking van inspiratie tot aan de expressie. Iedere centrum neemt een bepaald onderdeel voor zijn rekening, heeft een specifiek thema.

Bij deze centra kan de vorm gekleurd zijn of ongekleurd. In Human Design spreken wij dan van een gedefinieerd centrum (kleur), een ongedefinieerd centrum (wit met wel één of meer poorten geactiveerd) of open centrum (volledig wit).

Is een centrum ongedefinieerd of open, dit betekent dat jij van nature weinig energie in dat centrum hebt, waardoor jij openstaat voor de energie van anderen. Hierdoor is jouw manier voor het verloop van dat onderdeel van het totale proces inconsistent, het is namelijk afhankelijk van anderen met welke energie het gevuld wordt.

Een centrum wordt gedefinieerd als een kanaal is geactiveerd. Dan worden de verbonden centra automatisch gedefinieerd. Dit betekent dat jij van nature veel energie hebt in dit centrum. Zo veel dat er nauwelijks ruimte is voor de energie van anderen. Hierdoor ben jij consistent in jouw manier hoe dat onderdeel van het totale proces verloopt.

De thema’s per centrum zijn:

Een voorbeeld ter verduidelijking (hopelijk🙈):

In het keelcentrum vindt de expressie plaats. Dit kan zijn via woorden, muziek, gedichten, kunst, enzovoort.

Is dit keelcentrum bij jou gekleurd? Dan is deze gedefinieerd doordat één (of meer) van vanuit één van de andere centrum met de keel verbonden kanaal geactiveerd is (omdat de beide betrokken poorten zijn geactiveerd).

Anderen zullen jou kunnen herkennen aan de manier waarop jij schrijft, praat, zingt, tekent, schildert. Daarin ben jij consistent, jij hebt voldoende energie hiervoor en weinig ruimte voor de energie van anderen.

Is dit centrum wit (al dan niet met omcirkelde cijfers)? Dan is deze ongedefinieerd of open. Jij hebt hierdoor meer dan voldoende ruimte om de energie van anderen mee te nemen in de manier waarop jij schrijft, praat, zingt, tekent, schildert, enzovoort. Omdat dit ook steeds wisselende energie is, ben jij inconsistent in jouw uitingen.

Beide manieren (dus gedefinieerd of ongedefinieerd/open) hebben ook een keerzijde. Bij een gedefinieerd centrum kan jij de neiging hebben om geen energie vrij te maken voor anderen, waardoor jij over kan komen als halsstarrig, koppig, en meer van dit soort benamingen.

Bij een ongedefinieerd centrum kan jij je onzeker voelen of jij wel altijd voldoende energie hebt, want die leen jij immers bij anderen. Hierdoor kan jij overkomen als onzeker. Of jij gaat juist op zoek naar zekerheid, ofwel naar energie van anderen, waarmee jij het voor jezelf heel lastig maakt.

Lees het gerust allemaal meerdere keren door, of laat het voor nu rusten. Als het wazig wordt, dan is het voor jou nu nog niet het moment om dit te begrijpen. Laat het los, laat het gaan. Misschien morgen, misschien volgende week, maand, jaar of nooit.

Ben jij benieuwd naar jouw Human Design grafiek?

Zoek dan jouw geboortegegevens op (datum, tijd en plaats).

Klik op de knop hieronder. 

Jij komt dan op een pagina binnen mijn website om jouw eigen Human Design grafiek te maken na het invoeren van deze gegevens.

Ook heb jij de mogelijkheid om een PDF met een korte uitleg van de basis te downloaden.