Ergens medio mei 2022 hoorde ik voor de eerste keer over Human Design omdat er hierover een workshop gegeven werd op een bijeenkomst waar ik naar toe ging. Reactie van het (nieuwsgierige😉) beestje: Googlen😂. Ik vond het interessant maar niet interessant genoeg om naar...